U drustvu mikroba Microseum
Eu zajedno do fondova Eu fondovi Europski socijalni fond Ured za udruge

NAZIV PROJEKTA

U društvu mikroba

NOSITELJ PROJEKTA

Hrvatsko mikrobiološko društvo (HMD)

O PROJEKTU

Projekt Hrvatskog mikrobiološkog društva "U društvu mikroba" sufinanciran je od strane Europskog socijalnog fonda te iz Državnog proračuna i traje od 19.3.2018. do 18.1.2020. Osnovna svrha projekta je doprinijeti uvođenju, razvoju i održivosti programa društveno korisnog učenja (DKU) na fakultetima.

Društveno korisno učenje je nastavna metoda kojom studenti znanje i vještine stečene kroz studij primjenjuju u provedbi projekata kojim se rješavaju konkretni društveni problemi. Osim toga, DKU se prepoznaje kao učinkovit način povezivanja studenata i visokoškolskih nastavnika s organizacijama civilnoga društva i širom društvenom zajednicom te kao važan poticaj u pronalaženju prvog posla po završetku školovanja.

Ovo je prvi projekt društveno korisnog učenja na području mikrobiologije u Republici Hrvatskoj i provest će se u suradnji s našim partnerima iz akademske zajednice (Hrvatsko katoličko sveučilište, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, i Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) te partnerima iz civilnog društva (Bioteka – udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti, te BIUS – udruga studenata biologije).

Kroz provedbu projekta provest ćemo mnoge aktivnosti kroz koje ćemo ostvariti projektne ciljeve i očekivane rezultate.

CILJEVI PROJEKTA

 1. Ojačati stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete Hrvatskog mikrobiološkog društva kroz suradnju s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom, Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom, Veterinarskim fakultetom, Medicinskim fakultetom u Rijeci i Hrvatskim katoličkim sveučilištem te pridonijeti uspostavi održivih programa DKU-a.
 2. Poboljšati stjecanje znanja i vještina studenata aktivnim sudjelovanjem i stjecanjem praktičnih iskustava kroz DKU.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

 1. Edukacija dionika koji sudjeluju u procesu društveno korisnog učenja (članovi i zaposlenici udruga, nastavnici u visokoobrazovnim institucijama).
 2. Osmišljavanje, razvoj i provedba programa mentorstva za društveno korisno učenje u mikrobiologiji.
 3. Provedba programa društveno korisnog učenja kroz javna predavanja, radionice za djecu u školama i partnerskoj udruzi Bioteka i pripremu materijala za Virtualni muzej mikroba.
 4. Provedba informacijskih i komunikacijskih aktivnosti i vrednovanje projektnih aktivnosti s ciljem promocije rezultata programa društveno korisnog učenja.

INFORMACIJE O PROJEKTU

Ukupna vrijednost projekta: 1.182.333,58 HRK

Iznos koji sufinancira EU (bespovratna sredstva): 1.004.983,54 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 19.3.2018. do 18.1.2020.

Kontakt e-mail za više informacija: udrustvumikroba@hmd-cms.hr

Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite na adresi: www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali na adresi: www.esf.hr

Bius Hks Prirodoslovno matematicki fakultet U drustvu mikroba Hrvatsko mikrobiolosko drustvo Medri Bioteka Veterinarski fakultet Prehrambeno biotehnoloski fakultet

Sadržaj Microseuma osmislili su i pripremili:

Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Tema: Antibiotici protiv superbakterija: borba je tek počela

Mentor: doc. dr. sc. ANA BIELEN

Studenti:

 • Ivana Čakarić
 • Ana Davidović
 • Tomislava Grgić
 • Anica Jurišić
 • Edina Numanović

Tema: Probiotici – lijekovi budućnosti

Mentor: prof. dr. sc. BLAŽENKA KOS

Studenti:

 • Emili Vidan
 • Ana Novak
 • Ivona Čupić

Tema: Oprez! Što napada našu hranu?

Mentor: DENI KOSTELAC, mag. ing. biotechn

Studenti:

 • Klara Čuljak
 • Jasna Žibert
 • Daria Pranjić
 • Mia Bokulić
 • Patricija Kreš
 • Mislav Sušac

Tema: Tvornica fermentirane hrane

Mentor: doc. dr. sc. ANDREJA LEBOŠ PAVUNC

Studenti:

 • Antonia Stipić
 • Zora Kelemen
 • Marina Strinavić
 • Maria Jurčević

Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Tema: Svijet na granici života

Mentor: doc. dr. sc. SILVIJA ČERNI

Studenti:

 • Valentina Runko
 • Iva Žulj
 • Daniel Čolić
 • Mihaela Pravica
 • Josipa Čonkaš
 • Sara Pleše

Veterinarski fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Tema: Bolesti koje uzrokuju gljivice u ljudi i životinja. Mogu li nam gljive nauditi?

Mentor: prof. dr. sc. LJILJANA PINTER

Studenti:

 • Josipa Lovasić
 • Petra Luna Kokanović
 • Mislav Unger

Medicinski fakultet

Sveučilište u Rijeci

Tema: Kakvi mikrobi, takav ti

Mentor: prof. dr. sc. MAJA ABRAM

Studenti:

 • Katarina Marija Kobeščak
 • Gabriela Bonda
 • Karla Goričanec
 • Danijel Lugonjić

Tema: Nevidljivi život u vodi

Mentor: izv.prof.dr.sc. IVANA GOBIN

Studenti:

 • Silvestar Mežnarić
 • Paola Tijan
 • Lucija Larma
 • Linda Jerinić

Hrvatsko katoličko sveučilište

Tema: Sva lica meningokoka

Mentor: izv. prof. dr. sc. SUZANA BUKOVSKI

Studenti:

 • Nina Bjeliš
 • Josipa Parić
 • Paula Marija Stier

Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Glavni koordinator projekta: prof. dr. sc. Dijana Škorić

Edukator: prof. dr. sc. Ines Radanović

web dizajn i izrada: Virtualna tvornica

Ilustracije: Mirela Ivanković Bielen

Izvor ostalih ilustracija i fotografija: shutterstock.com, freepik.com

Izvor video sadržaja: youtube.com

Projektna radna skupina zahvaljuje članovima Hrvatskog mikrobiološkog društva dr. sc. Danku Hajsigu, dr. sc. Ines Sviličić Petrić i prof. dr. sc. Stjepanu Pepeljnjaku koji su svojim znanjem i iskustvom doprinijeli kvaliteti priloga za ovu interaktivnu web stranicu.

Izrada ove mrežne stranice omogućena je projektom Hrvatskog mikrobiološkog društva "U društvu mikroba".

Povratak