Prepoznavanje i liječenje dermatofita

image image

Važno je znati prepoznati dermatofita.
Tada je lakše i izliječiti se.

Neobično je važno znati o kojoj je vrsti dermatofita riječ. Ako prepoznamo vrstu dermatofita, možemo pretpostaviti i izvor infekcije. A ako znamo izvor infekcije, možemo pokušati spriječiti nova zaražavanja životinja i ljudi.

Dermatofite možemo prepoznati po morfološkim osobinama koje dijelimo u dva stadija: parazitski i saprofitski.

Parazitski stadij dermatofita

U parazitskom stadiju dermatofit nalazimo u obliku spora (tzv. artrospora) kao ovojnicu oko dlake ili u samoj dlaci. Artrospore možemo vidjeti pomoću mikroskopa.
Postoje male razlike između artrospora različitih vrsta dermatofita, no njih nije lako uočiti. Stoga, ako nađemo artrospore dermatofita, možemo biti sigurni da je riječ o dermatofitozi.

Više o artrosporama saznaj u videu.
Izvor - autor: youtube.com - Microhub Plus

Artrospore dermatofita mogu se prikazati različitim laboratorijskim postupcima. Bitno je uočiti artrospore oko ili u dlaci, ovisno o vrsti dermatofita. Nalaz artrospora ukazuje na dermatofitozu, ali ne i na vrstu dermatofita. Za to je potreban daljni laboratorijski postupak uzgoja na mikološkoj umjetnoj hranjivoj podlozi.

Saprofitski stadij dermatofita

Da bismo otkrili točnu vrstu dermatofita, moramo posegnuti za složenijim postupcima dijagnostike, odnosno prepoznavanja morfoloških oblika u tzv. saprofitskom stadiju dermatofita.

Tvorbe karakteristične za spomenuti stadij dermatofit stvara na umjetnoj hranjivoj podlozi kakvu rabimo u mikološkom laboratoriju, mjestu koje je opremljeno za rad i prepoznavanje različitih vrsta gljivica.

image

Dermatofit na umjetnoj hranjivoj podlozi

image

Ovako izgleda dermatofit Microsporum canis kojega smo izdvojili s krzna mačke i psa na kojima smo primijetili bezdlačna područja.

image

Makrokonidije: vretenaste višestanične tvorbe i micelij, nakupina hifa – dugih stanica koje nalazimo u gljivica.

image

Ovako izgleda dermatofit Trichophyton mentagrophytes kojega smo izdvojili s krzna hrčka na kojemu smo primijetili više bezdlačnih područja.

image

Opis makrokonidija: cigaraste višestanične tvorbe i vitičaste hife – izdužene stanice.

image image

image

Liječenje dermatofitoza

image

Dermatofitoze u ljudi

Dijagnostiku dermatofitoza u ljudi obavljaju liječnici. Pri svakoj sumnji na kožnu promjenu uzrokovanu dermatofitom moramo potražiti pomoć liječnika. Dobro je prisjetiti se gdje smo boravili prije pojave kožnih promjena te s kojim smo životinjama bili u kontaktu. Iz naše priče liječnik će pokušati ustanoviti gdje je mogući izvor infekcije, a možda će nam savjetovati da svoga kućnog ljubimca odvedemo veterinaru na pregled.

Ovisno o kliničkim promjenama na čovjeku, liječnik nakon obavljenih pregleda i pretraga određuje način liječenja. Osnovu liječenja dermatofitskih promjena čini upotreba lijekova protiv gljivica koje nazivamo antimikotici. Oblik primjene ovih lijekova može se razlikovati ovisno o težini kožnih promjena. Najvažnije je točno slijediti upute koje će svaki liječnik dati svome pacijentu kako bi što prije ozdravio.

Više o dermatofitozama u ljudi saznaj u videu.
Izvor - autor: youtube.com - JJ Medicine

A što s kućnim ljubimcima?

Naravno da možemo posumnjati na to da je naš kućni ljubimac izvor infekcije jer se od uzročnika dermatofitoze najlakše možemo zaraziti u neposrednom kontaktu s bolesnom životinjom. A tko ne bi svaki dan pomazio svoga kućnoga ljubimca?

Stoga svakako valja pregledati svoje ljubimce s kojima smo u kontaktu. To će obaviti veterinar. Ako su naša mačka ili pas bili izvor infekcije dermatofitom, odredit će se način njihova liječenja. Liječenje će također biti provedeno upotrebom antimikotika. Na nama je da slijedimo sve savjete veterinara.

image

Što točno čini veterinar?

Prvi korak u dijagnostici mikrosporoze uočavanje je promjena na dlaci životinje. Takve promjene nisu uvijek prisutne, pa veterinari koriste Woodovo svjetlo pod kojim inficirana dlaka fluorescira žutozeleno.

Najsigurnija je ipak mikološka pretraga koja podrazumijeva mikroskopsku i kulturelnu pretragu. Mikroskopski pregled temelji se na pregledavanju uzoraka dlake i strugotina s rubova promijenjenih dijelova kože, dok je kulturelna pretraga uzgajanje dermatofita na umjetnoj hranjivoj podlozi u svrhu njihovog prepoznavanja.

image
image
image
image
image
image
image

Što je Microsporum canis?

Dermatofit ili višestanična gljivica Microsporum canis najvažniji je i najučestaliji uzročnik dermatofitoze pod nazivom mikrosporoza. Ona se javlja u različitih životinja. Ovaj dermatofit ima zoonotski potencijal, što znači da se ljudi, najčešće djeca, mogu njime inficirati.

Kako dolazi do infekcije?

U širenju bolesti najvažniju ulogu imaju mačke lutalice. Bitno je znati da one ne moraju imati izražene znakove bolesti, dok su u bolesnih pasa oni gotovo uvijek prisutni.

Kako prepoznati mikrosporoze?

Bolesna životinja može na mjestu infekcije imati prorijeđenu dlaku ili mogu postojati ovalna do okrugla bezdlačna područja koja su često prekrivena djelomično oljuštenim epitelom . Njih stručno nazivamo alopecija.

Kako spriječiti, a kako liječiti?

Temeljito mehaničko čišćenje i dezinfekcija okoliša u kojem životinja boravi neizostavni su postupci u sprečavanju širenja dermatofitoza. Još bolji učinak, naravno, postiže se dezinfekcijom u kombinaciji s liječenjem. Za opće liječenje upotrebljavaju se antimikotici. Liječenje je uspješno i sigurno, ali mora biti dugotrajno kako bi se životinja u potpunosti izliječila.

image
image

Pas s mikrosoprozom prije i poslije liječenja.

image